Działalność Funduszu Hipotecznego Yanok

fundusz hipoteczny yanok

Przedsiębiorca wprowadza w błąd, informując o bezpieczeństwie inwestycji, jej rentowności, porównując ją do lokaty bankowej czy obligacji. Tym samym stara się ją uwiarygodnić w oczach potencjalnych klientów. Informuje, że jest to „proste inwestowanie z gwarantowanym zwrotem kapitału”, „zysk od 5% do 10%”, „poziom ryzyka inwestycji jest określany jako niski”. Spółka posługuje się sformułowaniami takimi jak „inwestycja”, „emitent”, „emisja”, co stwarza pozory profesjonalnej transakcji polegającej na emisji papierów wartościowych. Tymczasem model finansowania całego przedsięwzięcia jest ryzykowny – zakłada bowiem, że do dnia wykupu weksla to FH Yanok jest jedynym dysponentem pieniędzy konsumenta. Przedsiębiorca może dowolnie decydować, na co je przeznaczyć, a jednym z celów jest udzielanie pożyczek zadłużonym firmom.

Całe ryzyko ponosi więc konsument, który nie ma gwarancji zwrotu pieniędzy ani zysku. Już od 2015 roku wspieramy polskich przedsiębiorców poprzez udzielanie pożyczek hipotecznych dla firm. Pożyczki YANOK finansowane są ze środków Funduszu i umożliwiają przedsiębiorcom realizację celów biznesowych oraz ekonomicznych.

W emisji będą występowały Weksle Dochodowe dwuletnie z zyskiem dyskontowym odpowiadającym oprocentowaniu 12% w skali roku. Sprawdź nasz prosty model biznesowy i zyskaj od 5% do 10% w skali roku. Fundusz jest firmą, która tworzy politykę wieloletniego, stabilnego funkcjonowania na polskim rynku finansowym, działając w oparciu o polskie przepisy i posiadając siedzibę wyłącznie na terenie Polski. Zasady flipowania są proste – kupić lokal, podnieść jego wartość, odsprzedać z zyskiem. Każdy, kto zajmuje się flipingiem wie jednak, że w praktyce sprawa okazuje się bardziej skomplikowana, a fliper na swojej drodze może natrafić na wiele trudności.

O Funduszu Hipotecznym Yanok

Przyczyniając się do rozwoju polskich firm, jednocześnie wzmacniamy całą gospodarkę. Zakup samochodów oraz nabywa wierzytelności w ramach usług faktoringowych. Brewe Leasing informuje, że przedsięwzięcie jest rentowne, a potencjalny zysk może wynieść od 7,5 proc. Z ustaleń Urzędu wynika, że spółka zawiera umowy leasingowe z firmami, które nie mają szans na kredyt bankowy. Ponadto konsumenci nie dysponują wekslami, ponieważ zostają one złożone w depozycie, którego administratorem jest podmiot wybrany przez Brewe Leasing – co może utrudniać wyegzekwowanie roszczeń. Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą pozyskiwania kapitału w sposób naruszający dobre obyczaje, wprowadzania w błąd odnośnie do bezpieczeństwa i korzyści finansowych.

Jesteśmy liderem wśród pozabankowych instytucji finansowych, związanym z polską grupą Krajowego Rynku Nieruchomości. Wysoce kapitałochłonne dobra rzeczowe, jakimi są nieruchomości, wymagają bardziej rozwiniętego systemu obrotu. Wszak ich nabycie nie jest tak łatwe, jak robienie codziennych zakupów. Fundusz jest liderem wśród pozabankowych i pozagiełdowych instytucji finansowych w Polsce. Fundusz Hipoteczny Yanok jest polską firmą, z polskim kapitałem, płacącą podatki w Polsce. Fundusz Hipoteczny Yanok jest w pełni transparentną firmą w 100% z polskim kapitałem, z siedzibą w Polsce oraz w Polsce płacącą podatki.

  1. Jesteśmy liderem wśród pozabankowych instytucji finansowych, związanym z polską grupą Krajowego Rynku Nieruchomości.
  2. Wszelkie formalności związane z obsługą inwestycji pozostają po stronie Funduszu.
  3. Misją Funduszu jest wspieranie polskich firm poprzez finansowanie ich przedsięwzięć w sposób niezależny od systemu bankowego.
  4. Wybierz Inwestycje Yanok, zarabiaj i wspieraj z nami polskich przedsiębiorców.

Prezes UOKiK przekazał także informacje o działalności FH Yanok do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Z dumą prezentujemy Wam zestawienie naszych wyników finansowych i najważniejszych informacji podsumowujących nasze działania w 2022 roku. Fundusz Hipoteczny Yanok to nie tylko lider w zakresie pozabankowych instytucji finansowych, to także zespół profesjonalistów,którzy każdego dnia z pasją podchodzą do wykonywanej pracy.

WYPŁATA ZYSKÓW

Konsument nie ma wpływu ani gwarancji tego, jak i na co zostaną wykorzystane jego pieniądze. „Weksel” to pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia w określonym czasie oznaczonej sumy pieniędzy. W obrocie gospodarczym weksel jest zabezpieczeniem spłaty długu. Do weksli bowiem nie stosuje się przepisów o instrumentach finansowych czy ofercie publicznej, np. Nie jest wymagane informowanie o ryzyku, wartości zabezpieczenia weksla, jego wystawcy i przedsięwzięciu.

fundusz hipoteczny yanok

Nasz model biznesowy sprawia, że nie ma realnej możliwości, aby Inwestor stracił zainwestowane pieniądze. ➣ Inwestycja zabezpieczona atrakcyjnymi nieruchomościami ➣ Tradycyjne papiery wartościowe ➣ Inwestycja od 1 roku do 3 AstraZeneca przygotowała swoje pierwsze sprawozdanie finansowe z udziałem Alexiona lat ➣ Już od 10 tys. W zakresie inwestycji w formie Umowy Pożyczki Inwestorskiej oraz w Weksle, Fundusz prowadzi restrykcyjną politykę zabezpieczenia przekazanych kapitałów stających się atrakcyjną i zrozumiałą formą inwestycji.

Inwestor nie dokonuje rozliczeń podatku ani nie składa deklaracji podatkowych. Fundusz przy wypłacie odsetek odprowadza należny podatek od dochodów kapitałowych https://www.investorynews.com/mastercard-spadki-8-jak-3q-profit-rozczarowuje-uliczne-kije-do-kupienia/ za Inwestora jako płatnik. Emisje Weksli Dochodowych są wyłączonymi z regulacji emisjami papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi.

Przykładowe nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczek

Stabilny wzrost wyników finansowych i wartości majątku potwierdzają dane zaprezentowane w niniejszym Raporcie. Pieniądze służące do udzielania pożyczek hipotecznych pochodzą m.in. Bez przewłaszczeń, z gwarancją przedłużenia, nawet dla firm z problemami finansowymi. Śledztwo w przedmiotowej sprawie prowadzi również Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Wybierz Inwestycje Yanok, zarabiaj i wspieraj z nami polskich przedsiębiorców. Zawarcie Umowy Inwestorskiej Yanok jest inwestycją stabilną i w 100% bezobsługową! Wszelkie formalności związane z obsługą inwestycji pozostają po stronie Funduszu.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10 proc. Działalnością Funduszu jest udzielanie krótkoterminowych pożyczek hipotecznych dla firm. Pożyczki udzielane przez Fundusz finansowane są ze środków własnych Funduszu w tym pieniędzy pochodzących od Inwestorów Indywidualnych. Chcemy, by dzięki naszemu finansowaniu przedsiębiorcy mogli realizować swoje zamierzenia biznesowe i rozwijać się. Pożyczka Hipoteczna Funduszu Yanok jest uzupełnieniem oferty pożyczek hipotecznych dla firm oferowanych przez banki oraz prywatne firmy i fundusze pożyczkowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *